Rong Bibliotek – Biehotellverksted

Skogskiftet bibliotek

Denne dagen kan du bli med å bygge insekthotell på Rong Bibliotek. Hotellene bygges av ferdige tre-stykker som deltakerne får montere sammen med hammer og spiker. De velger selv ut