Straume Bibliotek – Biehotellverksted

Straume Bibliotek

Denne dagen kan du bli med å bygge insekthotell på Straume Bibliotek. Hotellene bygges av ferdige tre-stykker som deltakerne får montere sammen med hammer og spiker. De velger selv ut

Skogskiftet Bibliotek – Biehotellverksted

Straume Bibliotek

Denne dagen kan du bli med å bygge insekthotell på Skogskiftet Bibliotek. Hotellene bygges av ferdige tre-stykker som deltakerne får montere sammen med hammer og spiker. De velger selv ut

Straume Bibliotek – Biehotellverksted

Straume Bibliotek

Denne dagen kan du bli med å bygge insekthotell på Straume Bibliotek. Hotellene bygges av ferdige tre-stykker som deltakerne får montere sammen med hammer og spiker. De velger selv ut