Regler

  • Brukere av verkstedet skal respektere gjeldende HMS-regler på verkstedet, inkludert bruk av pålagt verneutstyr.
  • Brukere av verkstedet skal ivareta forsiktighet ved bruk av maskiner og utstyr for å forhindre personskader, skader på utstyr og unødvendig slitasje. Dette innebærer også at en må skaffe seg nødvendig kunnskap om maskiner og utstyr før en bruker disse.
  • Aktive medlemmer har lov å ha med deg familiemedlemmer, venner og lignende til verkstedet men er da ansvarlig for at disse følger gjeldende regler.
  • Bergen Fellesverksted drives som politisk uavhengig platform som virker for åpenhet og toleranse. Vi godtar ingen form for diskriminiering eller annen dårlig oppførsel. Hverken på verkstedet eller i andre sammenheng.

Styret i foreningen Bergen Fellesverksted kan uten forvarsel endre gjeldende regler.
Regelendringer skal informeres til aktive medlemmer per epost.