Membership Checkout

Type medlemskap endre

You have selected the Student Medlem* membership level.

The price for membership is NOK340.00 per Måned.

Har du en rabattkode?


Kontoinformasjon Har du allerede en konto? Logg inn her

LA FELTET VÆRE TOMT

Studenter

Feks. UiB, HvL, BAS, BI, NLA, Noroff

Feks. Informatikk, Kunst, Design, Historie....


Fakturadresse

Betalingsinformasjon We accept all major credit cards


Regler

  • Brukere av verkstedet skal respektere gjeldende HMS-regler på verkstedet, inkludert bruk av pålagt verneutstyr.
  • Brukere av verkstedet skal ivareta forsiktighet ved bruk av maskiner og utstyr for å forhindre personskader, skader på utstyr og unødvendig slitasje. Dette innebærer også at en må skaffe seg nødvendig kunnskap om maskiner og utstyr før en bruker disse.
  • Aktive medlemmer har lov å ha med deg familiemedlemmer, venner og lignende til verkstedet men er da ansvarlig for at disse følger gjeldende regler.
  • Bergen Fellesverksted drives som politisk uavhengig platform som virker for åpenhet og toleranse. Vi godtar ingen form for diskriminiering eller annen dårlig oppførsel. Hverken på verkstedet eller i andre sammenheng.

Styret i foreningen Bergen Fellesverksted kan uten forvarsel endre gjeldende regler.
Regelendringer skal informeres til aktive medlemmer per epost.